Logo
Grythyttan Kaffe & Te
 Current page : Startsida      Företagsprofil

Grythyttan Kaffe & Te

Syfte

Grythyttan Kaffe & Te ska ur ett måltidsperspektiv utveckla produkter och leverera kaffe & te med hög kvalitet till kunder med särskilda krav, att råvara och dryck är producerad på sociala och rättvisa villkor samt tillverkas ur ett ekologiskt perspektiv så att den totala upplevelsen av måltiden utvecklas och stärks.

Företagsprofil

Grythyttan Kaffe & Te ska via varumärket erbjuda en mångfald av recept, rostning och grader av beredning  baserad på kaffebönor och teblad från odlare i Asien, Afrika och Sydamerika. Grythyttan Kaffe & Te kan även erbjuda råkaffe till kunder vilka själva är intresserade att rosta ur ett småskaligt perspektiv, för hemmabruk eller i mindre industriell skala.

I produktutvecklingen tas även hänsyn till miljömässiga och/eller sociala etiska perspektiv vid köp och hantering av kaffe och te. Grythyttan kaffe & Te kommer att utveckla och tillgodose produkter vilket tillgodoser en eller flera av nedanstående organisationers märken, eller övriga internationellt certifierade organisationer. Etablering av kontakter med organisationer enligt nedan har påbörjats. En aktiv dialog med våra leverantörer förs med syfte tillgodose dagens krav på en hållbar utveckling.

  • Krav - Miljömärket för ekologiskt odlad mat.
  • Rättvisemärkt (Fair Trade) - Etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter.
  • Utz Kapeh (Gott kaffe på mayaspråket) - En ny märkning vilken avser att garantera att kaffet produceras från miljösynpunkt ansvarsfullt sätt och att produktionen präglas av rimliga villkor.
  • Rain Forest Alliance - Verkar för en hållbar utveckling av kaffeproduktion.
  • 4C - Common Code for the Coffee Community - Överenskommelse för en uppförandekod för den globala branschen.

Grythyttan Kaffe & Te baserads på en idé vilken vuxit fram baserad på den i Hällefors kommun och specifikt i Grythyttan utvecklade satsningen på måltiden och det etablerade måltidsklustret. Grundaren av Grythyttan Kaffe & Te är född och uppvuxen i Grythyttan.

Kontaktinformation

Olavi Trydhed, Innehavare

Grythyttan Kaffe & Te
Vidjavägen 58
123 52 Farsta
Telefon:      +46 (0) 708 94 27 83
FAX:            +46 (0) 8 707 90 69
E-post:         olavi.trydhed@grythyttankaffe.com
Skype:          olavi_trydhed
 
 
 
 
Website Builder for cPanel - RVSiteBuilder